Местни избори 2019

Politic

РЕГЛАМЕНТ

За предизборна агитация

за Местни избори 2019 

 

В пре­диз­бор­на­та кам­па­ния имат пра­во на изя­ва всич­ки по­лити­чес­ки пар­тии или ко­а­ли­ции и не­за­ви­си­ми кан­ди­да­ти, ре­гис­т­ри­ра­ни за учас­тие в  местните из­бо­ри­.

„Медия Груп Прес“ ЕООД предоставя еднакви условия за всички участници.

Политически сили и независими кандидати могат да присъстват в сайтовете чрез различни форми: новина, новина със снимки, новина с видео, статия, интервю и др. Рекламните форми включват различни по размер и позиции банери и текстови реклами.

„Медия Груп Прес“ ЕООД си запазва правото да редактира или да отказва материали, предоставени от щабовете на кандидатите, когато те нарушават добрия тон или съдържат нецензурни, съмнителни или незаконни квалификации. Всички материали трябва да отговарят на законовите изисквания. Всички агитационни материали се публикуват едва след тяхното заплащане по банков път. Банер позициите се заемат по реда на тяхното заявяване и плащане.

По време на предизборната кампания „Медия Груп Прес“ ЕООД предоставя на всички кандидати равен шанс да присъстват на страниците на информационния портал. Всички новини, статии, банери и послания ще бъдат публикувани срещу заплащане, определено в настоящата тарифа. Няма да се допуска предизборна агитация, за която не е авансово заплатено.

„Медия Груп Прес“ ЕООД винаги се старае да бъде в унисон с интересите на своите читатели и да отразява безпристрастно новините. Това е причината нашите посетители да ни имат доверие.

Медийният пакет включва:

 • Публикуване на новини, коментари и анализи, свързани с предизборната кампания, изготвени от  рекламодателя. Публикуване на снимки и видео материали/клипове, предоставени от рекламодателя;
 • Рекламни банери, видими на всички страници на сайтовете
 • Участие на гост в предаването „Откровено“, излъчвано в regiona.bg;
 • Споделяне в над 20 facebook групи и страници регионални и национални /подсилване на публикации/
 1. Медийни пакети:
 • За период от 25.09. 2019г. до 29.09.2019 г. –  500.00 лв (5 бр. Публикации, 1 бр. Банер и  едно участие в предаването „Откровено“)
 • За период от 30.09.2019 г. до 06.10.2019 г. –  1 000.00 лв (7 бр. Публикации, 1 бр. Банер и  едно участие в предаването „Откровено“)
 • За период от 07.10.2019 г. до 13.10.2019 г. – 1 500.00лв (8 бр. Публикации, 2 бр. Банер и  два броя участие в предаването „Откровено“)
 • За период от 14.10.2019 г. до 25.10.2019 г. – 2 000.00 лв (12 бр. Публикации, 2 бр. Банер и  три броя участие в предаването „Откровено“)
 • Цена за цялата кампания –  3 000.00 лв (3 банера, неограничен брой в статиите и пет броя участие в предаването „Откровено“, билборд за реклама /едностранно/ отпечатване и монтаж изцяло от рекламодателя (за период от една седмица)

 

 1. Индивидуални пакети:
 • ПР Материал (за период от 27.09.2019 г. до 20.10.2019 г.)    300.00 лв
 • ПР Материал (за период от 21.10.2019 г. до 25.10.2019 г.)    500.00 лв
 • Рекламен банер с логото на политическа партия или коалиция    500.00 лв
 • Визитка на съответният кандидат – народен представител –  250.00 лв

(визитката е видима на страницата през цялата изборна кампания)

 • Еднократно участие в предаването на ИА РЕГИОНА -„Откровено“ – 200.00 лв

(предаването е видимо на страницата през цялата изборна кампания)

 

* Цените са с включено ДДС